ساختار Windows XP

مبتنی بر معماری هسته Windows NT می باشد

َپشتیبانی از Plug & Play
توانایی یک سیستم برای پیکربندی خودکار وسیله ای که به آن افزوده میشود را گویند

برنامه ها در فضای حافظه نگهداری شده اجرا میشوند

از پردازشگر های 64 بیت پشتیبانی میکند