رابط کاربر هوشمند

user interfacee (رابط کاربر ) قسمتی از یک برنامه که کاربر  با آن ارتباط برقرار میکند و عبارتند از:
ُStart Menu
Task bar
Desktop


Start Menu
ُstart menu شاید قابل توجه ترین احتلاف بین Windows XP و نسخه های قدیم از سیستم عاملها باشد

Start Menu

 

TaskBar
Taskbar ویندوز XP خیلی اختلافی با سیستم عاملهای قبلی ندارد.بیشترین خصیصه جالب توجه از taskbar دسته بندی برنامه و قابلیت بعضی از برنامه ها از قبیل Windows media player در جا دادن تنظیمات در taskbar می باشد

Task Bar

Taskbar

 

DeskTop
یک ناحیه کاری برروی صفحه نمایش که از نمادهای تصویری و منوها برای شبیه سازی یک میز استفاده میکند
هدف آن آسانتر کردن کاربرد کامپیوتر برای کاربران است که برای این کار امکان حرکت دادن تصاویر و شی ها و آغاز و به پایان رساندن کارها را به گونه ای برای کاربران فراهم میکند که گویی کارها در یک میز فیزیکی انجام میشوند

DESKTOP