MCSE)Microsoft Certified Systems Engineer) گواهی نامه ای از سوی مایکروسافت که صحت و سقم توانایی یک شخص را در تحلیل نیاز های کاری و سپس طراحی و پیاده سازی راهکارهای کاری با محیط های ویندوز مایکروسافت و نرم افزار سرویس دهنده را بررسی می کند

MCSA(Microsoft Certified Systems Administration) گواهی نامه ای از سوی مایکروسافت که صحت و سقم توانایی یک شخص را در پیاده سازی , مدیریت , و عیب یابی محیط های سیستمی و شبکه های ویندوز .NET ویندوز مایکروسافت را بررسی می کند

MCP(Microsoft Certified Professional) گواهی نامه ای از سوی مایکروسافت که صحت وسقم توانایی یک شخص را در پیاده سازی موفقیت آمیز یکی از فناوری ها یا محصولات مایکروسافت به عنوان بخشی از یک راهکار برای یک سازمان را بررسی می کند. گواهی نامهMCP اغلب به عنوان جز بنیادین برای یک کسب گواهینامه ها در زمینه های تخصصی دیگر , همچون بانک های اطلاعاتی , برنامه سازی و تولید سایت های وب , مورد استفاده قرار می گیرد.

برای گرفتن مدرک دوره بین المللی پس از آموزش mcse باید  هفت امتحان را پشت سر بگذاریم. (هفت دوره آموزشی)
6 امتحان core و یک امتحان اختیاری

Core exams
Four networking system exams
One client operating system exam
One design exam

برای دیدن تمامی موارد امتحان میتوانید به این آدرس مراجعه کنید
 
هفت مبحثی آموزشی mcse مایکروسافت که در این سایت توضیح داده خواهد شد به قرار زیر میباشد البته توجه داشته باشید در بعضی مواقع با توجه به صلاح دید امکان اینکه در یک core بحثی که مربوط به فصل دیگری باشد است

Planning, Implementing, and Maintaining a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure(Exam 70-294)

Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure(Exam 70-291)

Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003(Exam 70-284)

Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment(Exam 70-290)

Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure(Exam 70-293)

Designing a Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure(Exam 70-297)

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional(Exam 70-270)