يک برنامه رايگان متداول که امکاناتي چون خدمات چاپي و مديريت فايل ,اعتبار سنجي و اعطاي حق انجام کار , تبديل نام و مرور کردن را فراهم مي سازد
با استفاده از اين برنامه به عنوان يک فايل سرور مي توان فايل ها ,چاپگرها و ساير منابع موجود در يک سرويس دهنده samba يونيکس را بين سرويس گيرندگان ويندوز از طريق يک شبکه به اشتراک گذارد
اين برنامه مبتني بر پروتکل SMB(Server Message Block) مي باشد
SMB پروتکل اشتراک فايل که هدف از طراحي آن ,امکان دستيابي شفاف در سيستم هاي راه دور از طريق شبکه هاي مختلف براي کامپيوتر هاي متصل به شبکه هاست.پروتکل SMB فراميني را تعريف مي نمايند که اطلاعات را از بين کامپيوترها ارسال ميکند

SMB ازچهار نوع پيام استفاده مي کند
1.کنترل جلسه کاري
2.فايل
3.چاپگرها
4.پيام

SAMBA را نصب ميکنيم

#rpm -ivh samba-3.0-1
#rpm -ivh ...-client-3.0

پيکربندي samba در فايل زير قرار دارد

#vi /etv/samba/smb.conf
تغييرات مورد نياز را مطابق زير ميتوانيم انجام دهيم.توجه داشته باشيد با برداشتن ; از ايگنور در آوردن تمام خط مي باشد

خط 18
workgroup = pooya.com
hosts allow = 192.168.10. 192.168.2

خط 110
local master = Yes

خط 114
os level = 64
خط 119
domain master = yes
خط 123
predored master = yes

خط 127
domain logons = yes

اکنون سرويس samba را مطابق فرمان زير راه ندازي ميکنيم

#service smb start
#service smb restart

اکنون يک user را با استفاده از فرمان smbpasswd به سرويس samba اضافه ميکنيم

#smbpasswd -a pooya

بخاطر داشته باشيد که کاربر مورد نظر قبلا از اضافه شدن به سرويس samba موجود باشد