کتاب های آموزش لینوکس شرکت RedHat در جهت قبولی امتحان RHCE
RH033 - Red Hat Linux Essentials
RH133 - Red Hat Linux System Administration
RH253 - Red Hat Enterprise Linux Network Services and Security Administrationآموزش فارسی لینوکس برای مبتدیان تالیف مهندس مهدی فولادگر
دانلود (pdf سایز:6MB)امنیت سرور لینوکس
تیم امنیت شبگرد


کتاب آموزشي لينوکس ردهت ۹
آلن باغومیان


پسورد تمام فایل ها subnet.ir است